KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Torzewski, Wojciech.

    Życie i rozumienie : idea rozumu historycznego w świetle świadomości historycznej u Wilhelma Diltheya / / Wojciech Torzewski.
    Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. 213 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-7096-569-5


Świadomość historyczna.

   
Z.107036   
WM.8324   
WM.8325        UKD: 165:009:159.9.01:1Dilthey W.](430)"18/19"