KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gołuchowski, Jerzy.

    Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji / / Jerzy Gołuchowski.
    Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. 260 s. : il. ; 25 cm.
    (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
    (Prace Naukowe - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego)
    ISBN 83-7246-872-9


Techniki informatyczne
Zarządzanie wiedzą.

   
E.70173   
S.94110        UKD: 65.012.4:004.03:004.65