KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

PANKOWSKA, DOROTA

    Wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska
    Gdańsk GWP 2005 176 s. 24 cm.
    (Wyzwania Pedagogiki)
    (Pedagogika / GWP)
    (Pedagogika / Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne)
   
Bibliogr. Ind.    
Na okł.: Pedagogika gender

    ISBN 83-89120-97-6

   
WM.3719   
WM.3720   
WM.3721   
Z.104738   
H.15252   
Pd.18193        UKD: 37.015.3:159.922.1:613.88:316.64:316.66