KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych / / pod red. Andrzeja Czarnockiego, Ireneusza Topolskiego.
    Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. 283, [2] s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-227-2527-2

   
Z.106940   
H.15253        UKD: 323+327](47+57)"1991/..."