KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rządy koalicyjne w III RP / pod red. Marka Chmaja ; [aut. Wojciech Sokół i in.].
    Olsztyn : Wydaw.Uniw.Warmińsko-Mazurskiego, cop.2006. - 285 s. : wykr. ; 24 cm.
    ISBN 83-7299-411-0

   
WM.5556   
WM.5557   
Z.107054   
H.15280   
GW.5587        UKD: 329+328](438)"1989/..."