KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gurgul, Stanisław.

    Prawo upadłościowe i naprawcze : komentarz / / Stanisław Gurgul. 6. wyd.

    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2005. XXV, [1], 1193 s. ; 23 cm.
    (Duże Komentarze Becka)
    (Duże Komentarze Becka)
    ISBN 83-7387-830-0


Upadłość
Upadłość
Postępowanie układowe

   
SA.14348        UKD: 347.736/.739(438)(094.5.072)