KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w małych firmach : praca zbiorowa / / pod red. Teresy Kiziukiewicz.
    Wrocław : "Ekspert", 1997. 195 s. : 24 cm.
    ISBN 83-87038-09-1

   
T.670   
T.671   
E.66091   
S.83905   
S.83906   
S.83907   
S.83908   
S.83909   
S.84929   
S.84930   
TM.8455        UKD: 657:658.14/.17:334.746.4](07)