KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej : perspektywa porównawcza / / pod red. Andrzeja Antoszewskiego ; aut. Robert Alberski [et al.].
    Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. 288 s. : il. ; 24 cm.
    (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 2844)
    (Acta Universitatis Wratislaviensis ISSN 0239-6661 nr 2844)
    ISBN 83-229-2707-X


Ustroje polityczne

   
WM.5562   
WM.5563   
WM.5564   
H.15283   
Z.106966   
WM.11782        UKD: 321:323+327](4-191.2-11)"1989/...(075.8)