KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Tożsamość europejska : praca zbiorowa / / pod red. Franciszka Gołembskiego ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Nauk Politycznych. Zakład Instytucji Europejskich.
    Warszawa : Uniwersytet Warszawski Instytut Nauk Politycznych, Zakład Instytucji Europejskich, 2005. 169 s. ; 24 cm.
    (Biblioteka Europejska ; nr 1)
    (Biblioteka Europejska - Zakład Instytucji Europejskich Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego nr 1)
    ISBN 83-89757-09-5


Etniczność
Pluralizm kulturowy
Europejczycy
Wschód i Zachód.

   
WM.5567   
WM.5568   
H.15285        UKD: 316.64:316.75](4)