KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Baumeister, Roy F. ((1953- ).)

    Utrata kontroli : jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji / / Roy F. Baumeister, Todd F. Heatherton, Dianne M. Tice ; tł. Łukasz Święcicki.
    Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. 350, [2] s. ; 23 cm.
    ISBN 83-86103-91-4


Kontrola (psychologia).
Samokontrola.
Uzależnienie (psychologia).

   
Pd.17920        UKD: 613.8:159.947