KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Baumeister, Roy F. ((1953- ).)

    Utrata kontroli : jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji / Roy F. Baumeister, Todd F. Heatherton, Dianne M. Tice ; tłum. [z jęz. ang.] Łukasz Święcicki.
    Warszawa : Państw.Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000. - 350 s. ; 23 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-86103-91-4

   
Pd.17920        UKD: 613.8:159.947