KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych = Planning and management in metropolitan areas / / pod red. Tadeusza Markowskiego.
    Warszawa : KPZK PAN, cop. 2005. 265, [6] s. : mapy, wykr. ; 21 cm.
    (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 221)
    (Biuletyn - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ISSN 0079-3493 z. 221)
   
Publikacja zawiera materiały z konferencji pt. "Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych", Łódź, kwiecień 2005.

    ISBN 83-89693-55-0


Aglomeracje miejskie
Stolice
Urbanistyka
Zagospodarowanie przestrzenne

   
Z.109850        UKD: 711.4/.8:911.375](438)"2001/..."(061)