KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Nowoczesne tendencje w kształceniu oświatowych kadr kierowniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii / / pod red. Doroty Ekiert-Grabowskiej i Davida Oldroyda.
    Katowice : Wydaw.UŚ, 1998. 136 s. : wykr. : 25 cm.
    ((Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; ISSN 0208-6336) nr 1706, )
   
Część art. tł. z ang. - Bibliogr.Summ.Zsfassung

    ISBN 83-226-0795-4

   
Pd.13666        UKD: 371.11.07:37.018.52](438+410)"1989/..."