KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Misiuk, Andrzej ((1958- ).)

    Administracja spraw wewnętrznych w Polsce : (od połowy XVIII wieku do współczesności) : zarys dziejów / / Andrzej Misiuk.
    Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2005. 316 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-7299-427-7


Administracja publiczna
Administracja policji
Porządek publiczny

   
H.15254   
GW.7964        UKD: 351.74(438)