KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Merchel, Zbigniew.

    Ruchomość jako przedmiot egzekucji : postępowanie, wzory pism i orzeczeń / / Zbigniew Merchel.
    Sopot : Currenda, 2006. 324 s. ; 23 cm.
    ISBN 83-88326-69-4


Własność ruchoma
Postępowanie egzekucyjne
Postępowanie egzekucyjne
Zajęcie (postępowanie cywilne)
Zajęcie (postępowanie cywilne)

   
SA.14409        UKD: 347.3:347.95](438)