KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Historia życia prywatnego.T. 4,Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej / / pod red. Michelle Perrot ; oprac. Alain Corbin [et al.] ; przekł. z jęz. fr. Anna Paderewska-Gryza, Bogusław Panek, Wojciech Gilewski ; red. nauk. przekł. tomu 4 Marek Czapliński. Wyd. 2.

    Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2006. 755, [4] s. : il. ; 23 cm.
   
Redakcja tomów 1-5 Philippe Ariès, Georges Duby, redakcja tomów 1-5 wydania polskiego Andrzej Łoś.

    ISBN 83-04-04858-2     ISBN 83-04-04771-3


Życie prywatne
Życie prywatne

   
Z.106989        UKD: 392(4-15)"17/19"(075.8)