KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zatrudnianie Polaków za granicą i obcokrajowców w Polsce / Monika Mirtchanov [i in.] [Stan prawny : styczeń 2006]

    Warszawa C.H. Beck 2006 XV, 262 s. 19 cm.
    (Podatkowe Komentarze Tematyczne)
   
Ind.

    ISBN 83-7483-169-3

   
SA.14384        UKD: 314.74:331.5:349.2:349.3:369](4-67)