KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kowalczyk, Stanisław ((1932- ).)

    Człowiek w poszukiwaniu wartości : elementy aksjologii personalistycznej / Stanisław Kowalczyk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii.
    Lublin : Wydaw.KUL, 2006. - 208 s. ; 24 cm.
    (Kolekcja Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego KUL)
   
Bibliogr. - Spis treści także w jęz. ang.

    ISBN 83-7363-323-5

   
Z.106945   
Pd.18817   
Pd.18818        UKD: 141:122/129:24