KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kopeć, Alicja.

    Pracownicze programy emerytalne : komentarz / / Alicja Kopeć, Marcin Wojewódka.
    Warszawa : C. H. Beck, 2005. XIV, 370 s. ; 20 cm.
    (Krótkie Komentarze Becka)
    (Krótkie Komentarze Becka)
    ISBN 83-7387-938-2


Fundusze emerytalne
Fundusze emerytalne

   
SA.14420        UKD: 343.9:369.5+368.91](438)(094.5.07)