KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

DUDA HENRYK

    "... każdą razą Biblią odmieniać" : modernizacja języka przedruków Nowego Testamentu ks.Jakuba Wujka w XVI I i XVIII wieku /
    Lublin : TN KUL, 1998. 179 s. : 21 cm.
    ((Źrodła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 171))
   
Bibliogr

    ISBN 83-87703-17-6

   
P.16864        UKD: 225.06/.08:808.4-54:82.03