KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Ciszewski, Jan.

    Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych w państwach UE : komentarz / / Jan Ciszewski. Stan prawny: lipiec 2005 r.

    Warszawa : C. H. Beck, 2005. XIV, 243 s. ; 20 cm.
    (Krótkie Komentarze Becka)
    (Krótkie Komentarze Becka)
   
Aneks.

    ISBN 83-7387-899-8


Prawo europejskie i prawo krajowe
Prawo europejskie
Prawo europejskie
Dowód (prawo)
Sądy cywilne

   
SA.14424        UKD: 347.91/.95(4-67)(094.5.07)