KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Gryska, Piotr.

    Dyscyplina finansów publicznych : komentarz / / Piotr Gryska, Tomasz Robaczyński. Stan prawny na dzień 1.10.2005 r.

    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. XVI, 582 s. ; 20 cm.
    (Krótkie Komentarze Becka)
    (Krótkie Komentarze Becka)
    ISBN 83-7387-989-7


Finanse publiczne
Finanse publiczne

   
SA.14430        UKD: 347.73::336.1:347.56:349.22](438)(094.5.07)