KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Liwowski, Bolesław.

    Podstawowe zagadnienia zarządzania produkcją / / Bolesław Liwowski, Remigiusz Kozłowski.
    Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. 216 stron : ilustracje ; 24 cm.
    (Seria Akademicka)
    (Seria Akademicka - Zakamycze)
    ISBN 83-7484-011-0


Produkcja

   
E.70224   
T.9125   
S.92510        UKD: 658.5:65.012.4](075.8)