KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Szypliński, Mieczysław ((1935- ).)

    Organizacja, zadania i funkcjonowanie samorządu terytorialnego / / Mieczysław Szypliński.
    Toruń : "Dom Organizatora", 2004. 95 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-7285-193-X


Gospodarka regionalna
Samorząd lokalny
Rozwój społeczności lokalnej
Gminy

   
T.9054        UKD: 342.25:352/353](438)