KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kodeks cywilny : komentarz / red. Edward Gniewek ; aut. Beata Burian [i in.] Wyd.2.

    Warszawa C.H. Beck 2006 XXIII, 1626 s. 25 cm.
    (Komentarze Kodeksowe)
   
Uwzględnia zmiany oraz dorobek orzecznictwa i doktryny aktualny w 2006 roku. - Ind.

    ISBN 83-7483-092-1

   
T.9705   
SA.14343   
SA.14392        UKD: 347(094.4)(438)(094.5.072)