KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Kodeks cywilny : komentarz / / red. Edward Gniewek ; aut. Beata Burian [et al.]. 2. wyd.

    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. XXIII, [1], 1626 s. ; 25 cm.
    (Komentarze Kodeksowe)
    (Komentarze Kodeksowe)
   
Tekst uwzględnia zmiany oraz dorobek orzecznictwa i doktryny aktualny w 2006 r.    
Wyd. 1 ukazało się w 2 wol.

    ISBN 83-7483-092-1


Prawo cywilne
Prawo cywilne

   
T.9705   
SA.14343   
SA.14392        UKD: 347(094.4)(438)(094.5.072)