KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Komentarz do kodeksu cywilnegoKs.3 Zobowiązania. T.1 / aut. Gerard Bieniek [i in.] ; pod red. Gerarda Bieńka Wyd.7, stan prawny na 1 czerwca 2006 roku

    Warszawa "LexisNexis" 2006 696 s. 24 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-7334-618-X     ISBN 978-83-7334-618-5

   
SA.14444        UKD: 347(438)(094.5.07):347.41/.43