KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Absolwent pedagogiki dziś : perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej / / red. Ewa Kozdrowicz, Anna Przecławska.
    Warszawa : "Żak", 2006. 240 s. ; 21 cm.
    ISBN 83-89501-49-X


Pedagodzy
Pedagodzy

   
WM.5493   
WM.5494   
Pd.17824        UKD: 37.091.2-057.16