KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Radochoński, Mieczysław.

    Osobowość antyspołeczna : geneza, rozwój i obraz kliniczny / / Mieczysław Radochoński.
    Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. 220, [1] s. : il. ; 24 cm.
    ISBN 83-7262-128-4


Socjopatia.

   
H.29528   
Pd.14083        UKD: 159.923:316.61:37.03:316.613.4