KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

JĘDA, DOROTA

    Ochrona informacji niejawnych : nowe rozwiązania / Dorota Jęda [Stan prawny na dzień 16 czerwca 2005 r.].

    Warszawa Wydaw. Ubezpieczeń 2005 242 s. 21 cm.
    (Kadry i Płace)
    ISBN 83-88864-29-7

   
SA.14484        UKD: 342.72/.73:004.056.55](438)