KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jęda, Dorota.

    Ochrona informacji niejawnych : nowe rozwiązania / / Dorota Jęda.
    Warszawa : Wydawnictwo Ubezpieczeń, 2005. 242 s. ; 21 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
    (Kadry i Płace)
    (Kadry i Płace)
   
Na 4 s. okł. błędny ISBN.    
Część nakładu bez CD-ROM-u.

    ISBN 83-88864-29-7


Klasyfikacja informacji niejawnych
Tajemnica
Tajemnica

   
SA.14484        UKD: 342.72/.73:004.056.55](438)