KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Jashapara, Ashok.

    Zarządzanie wiedzą : zintegrowane podejście / / Ashok Jashapara ; tłumaczenie Jarosław Sawicki.
    Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. 396 stron : ilustracje ; 24 cm.
    ISBN 83-208-1631-9


Zarządzanie wiedzą.
Kapitał intelektualny
Planowanie strategiczne.

   
T.9170   
E.70704   
TM.11097   
TM.13990        UKD: 658.1/.5:65.012.4](075.8)