KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym : praca zbiorowa / / pod red. Tadeusza Trzaskalika ; poszczególne rozdz. i podrozdz. napisali Bogdan Ciupek [et al.].
    Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. 229 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM).
   
Uzupełnieniem książki jest obszerny materiał pomocniczy, zamieszczony na CD z pełnymi rozwiązaniami przykładów, które ilustrują omawiane w książce metody wielokryterialne, jak również pomocnicze zbiory danych i wyników pośrednich dla prezentowanych w pracy aplikacji.

    ISBN 83-208-1636-X     ISBN 83-208-1649-1


Decyzje wielokryterialne.
Rynek kapitałowy
Analiza wielowartościowa.

   
T.9172   
TM.13091        UKD: 330.47:336.76(438)"1989/..."