KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Informator o egzaminie gimnazjalnym w 2002 r.
    Warszawa : Centralna Komisja Edukacyjna, 2000. 99 s. : rys. : 29 cm.
   
Egzamin klasa trzecia gimnazjum 2002 rok

    ISBN 83-88564-20-X

   
Pd.13179        UKD: 371.26/.27:373.5](438)"2002"