KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Sitniewski, Piotr.

    Dostęp do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego / / Piotr Sitniewski.
    Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, cop. 2005. 243 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-922599-0-4


Wolność informacji
Informacja rządowa
Samorząd lokalny
Jawność informacji

   
SA.14485   
GW.6983        UKD: 342.72/.73:352/353](438)