KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Milczarek, Dariusz.

    Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych : wybrane aspekty teoretyczne / / Dariusz Milczarek ; Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
    Warszawa : CEUW, 2003. 404 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-913747-7-7


Stosunki międzynarodowe

   
CDE.1096   
H.12632   
T.10117   
SA.14490        UKD: 327:339.92](4-67)"1945/..."