KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Komentarz do Ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa / / Marcin Dziurda [et al.] ; pod red. Marcina Dziurdy.
    Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2006. 380, [4] s. ; 22 cm.
    ISBN 83-7334-636-8     ISBN 978-83-7334-636-9

   
SA.14456        UKD: 347.963(438)(094.5.07)