KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL : ekspertyza / / oprac. pod przewodn. Jana Szczepańskiego ; napisana przez zespół pod kier. Magdaleny Sokołowskiej ; aut. Krzysztof Hirszel [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Rehabilitacji i Adaptacji Człowieka.
    Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. XVIII, 559 s. : rys. ; 24 cm.
    ISBN 83-04-01723-7


Osoby z niepełnosprawnością
Osoby z niepełnosprawnością
Osoby z niepełnosprawnością

   
W.121418   
W.121419   
W.121420   
W.121612   
Z.58320   
W.121613   
W.121614   
W.121615   
Pd.14796        UKD: 331-056.26:615.851.3](438)(083.41)"1968/1975"