KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Wprowadzenie do nauk prawnych : leksykon tematyczny / Andrzej Bator [ i in. ]
    Warszawa "LexisNexis" 2006 299 s. 22 cm.
    ISBN 83-7334-624-4     ISBN 978-83-7334-624-6

   
SA.14462        UKD: 34(038)(075.8)