KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [aut. rozdz. Ksenia Czubakowska i in.]. Wyd. 5, zm. i rozsz.

    Wrocław : Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 2005. 348 s. : il., wykr. ; 24 cm.
    ISBN 83-89179-35-0

   
T.9109        UKD: 657:658.14/.17:65.012.4](075.8)