KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Rachunkowość zarządcza : praca zbiorowa. Cz. 2, Zadania i rozwiązania / pod red. Teresy Kiziukiewicz ; [aut. rozdz. Ksenia Czubakowska i in.]. Wyd. 5, zm. i rozsz., z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości.

    Wrocław : Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, 2006. 177, 197 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-89179-40-7

   
T.9110   
S.93480   
TM.12175        UKD: 657:658.14/.17:65.012.4](075.8)