KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Edukacja historyczna w reformowanej szkole : propozycje rozwiązań praktycznych / / pod red.Alojzego Zieleckiego.
    Kraków : Wydaw.Nauk.AP 2000. 133 s. : rys. : 21 cm.
    ((Nowoczesna Szkoła / Akademia Pedagogiczna w Krakowie ; 2))
    ISBN 83-7271-031-7

   
Pd.14095        UKD: 372.894