KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zieliński, Andrzej ((1939- ).)

    Koszty sądowe w sprawach cywilnych : komentarz / / Andrzej Zieliński. Wyd. 5, stan prawny: 2 marca 2006 r.

    Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2006. XV, [1], 397 s. ; 20 cm.
    (Krótkie Komentarze Becka)
    (Krótkie Komentarze Becka)
   
Wyd. 1-2 pt.: Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wyd. 3-4 pt.: Koszty sądowe.

    ISBN 83-7483-121-9


Koszty sądowe
Koszty sądowe

   
SA.14340        UKD: 347.9.073.6:347.91/.95](438)(094.5.07)