KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Zieliński, Andrzej ((1939- ).)

    Koszty sądowe w sprawach cywilnych : komentarz / Andrzej Zieliński Wyd. 5., [stan prawny : 2 marca 2006 r.]

    Warszawa C.H. Beck 2006 XV, 397 s. 20 cm.
    (Krótkie Komentarze Becka)
   
Ind.

    ISBN 83-7483-121-9

   
SA.14340        UKD: 347.9.073.6:347.91/.95](438)(094.5.07)