KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa : praca zbiorowa / pod red. Haliny Buk
    Katowice Wydaw.Akademii Ekonomicznej 2005 315 s. il. 25 cm.
    (Podręcznik Akademicki)
    (Podręcznik Akademicki - Akademia Ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach)
   
Bibliogr.

    ISBN 83-7246-302-6

   
E.70118   
T.9192   
S.93457        UKD: 657:658.14/.17](075.8)