KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Zarządzanie innowacjami : teoria i praktyka / red. nauk. Józef Szabłowski ; Balikesir Ŭniversitesi, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
    Białystok Wydaw. WSFiZ w Białymstoku 2006 612 s. wykr. 23 cm.
   
Tekst w jęz. pol. i ang. - Bibliogr. Summ.

    ISBN 83-60432-06-6

   
T.9193        UKD: 658.1/.5:65.012.4:001.895](075.8)