KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

KACHNIEWSKA, MAGDALENA

    ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym / Magdalena Kachniewska
    Warszawa Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego 2004 262 s. rys., wykr. 24 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-88690-69-8

   
T.9194   
TM.4419        UKD: 338.48:658.1/.5:006.3/.8]"1989/..."