KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

GRZYWACZ, JACEK

    Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem / / Jacek Grzywacz. Wyd.3 poszerz. i uaktual.

    Warszawa : "Difin", 2000. 243 s. : wykr. : 23 cm.
    ISBN 83-7251-090-3

   
T.4995        UKD: 658.14/.17(438):336.7(438)