KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych / / red. nauk. Grażyna Miłkowska-Olejniczak, Kazimierz Uździcki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego.
    Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 2000. 549 s., [5] k. tabl. : il. ; 25 cm.
   
Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Zielona Góra, 11-13 maja 1999 r.

    ISBN 83-7268-009-4


Księgi pamiątkowe
Reforma szkolnictwa
Pedagogika

   
Pd.15652   
H.28393   
Pd.14361        UKD: 37.014.3:371](438)"1989/..."(061)