KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    "Poczta Polska w gospodarce rynkowej - szanse i zagrożenia" : II Seminarium Poczty Polskiej, Szczecin, 30.IX-2.X 1994 / / [kom. red. seminarium Henryk Babis i in.] ; Centralny Zarząd Poczty Polskiej, Uniwersytet Szczeciński, Dyrekcja Okręgu Poczty w Szczecinie. Wyd. 2 popr.

    Szczecin : [Dyrekcja Okręgu Poczty], 2000. 286 s. : il. ; 24 cm.
   
U dołu s. tyt. i s. 1 okł.: Nauka i praktyka.    
Wydawca wg. OPAC BN.

    ISBN 83-905613-5-2

   
T.5365   
T.5366   
T.5367   
T.5368   
T.5369   
T.5370   
T.5371   
T.5372   
T.5373   
T.5374   
T.5375   
T.5376   
T.5377   
T.5378   
T.5379   
T.5380   
T.5381   
T.5382   
T.5383   
T.5384   
T.5385   
T.5386   
T.5387   
T.5388   
T.5389   
T.5390   
T.5391   
T.5392   
T.6141   
TM.6538        UKD: 656.8:621.39](438)"1989/..."(061)