KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

DZICZEK, ROMAN

    Postępowanie cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości / Roman Dziczek Wyd. 4.

    Warszawa "LexisNexis" 2006 257 s. 21 cm.
   
Wyd. 4.

    ISBN 83-7334-655-4     ISBN 978-83-7334-655-0

   
SA.14469   
SA.14849        UKD: 349.444:332.8:334.736:347.2:347.91/.95](438)