KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Romantycy wobec antyku : antologia tekstów źródłowych / / wybór, wstęp i komentarze Danuta Dąbrowska ; Uniwersytet Szczeciński.
    Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. 212 s. ; 24 cm.
    ISBN 83-7241-563-3     ISBN 978-83-7241-563-9


Literatura
Literatura klasyczna

   
P.20298   
Z.106991        UKD: 82(091)"18"Romantyzm:82.091(37+38)