KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

Kelera, Józef ((1929- ).)

    Pojedynki o teatr / / Józef Kelera.
    Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1969. 454 s. ; 20 cm.
   
Wykaz omawianych sztuk i przedstawień.


Teatr
Życie artystyczne

   
Z.115106        UKD: 792(438)(091)"19":792.2(091)