KATALOG GŁÓWNY
Kontrast

    Uwarunkowania ochrony środowiska : aspekty krajowe, unijne, międzynarodowe / pod red. Ewy Katarzyny Czech
    Warszawa "Difin" 2006 232 s. wykr. 23 cm.
   
Bibliogr.

    ISBN 83-7251-637-5

   
T.9200        UKD: 504.03:502.3](438:4-67)